Jesteśmy Murem Za Owsiakiem! - Solidarni z WOŚP ❤ Jerzy Owsiak ❤

301 kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla – co z Jurkiem Owsiakiem i WOŚP?

Na Pokojową Nagrodę Nobla w 2019 roku czeka 301 kandydatów, z czego 223 to osoby, a 78 to organizacje. 301 to czwarta, najwyższa liczba kandydatów w historii. Obecny rekord – 376 kandydatów – został osiągnięty w 2016 roku.

Proces nominacji

Wszystkie żyjące osoby i aktywne organizacje lub instytucje są kwalifikującymi się kandydatami do Pokojowej Nagrody Nobla. To, kogo uważa się za ważną nominację, określa statut Fundacji Nobla. Aby nominacja była ważna, musi zostać złożona nie później niż do dnia 31 stycznia. Zgłoszenia dokonywane są za pośrednictwem formularza online, na stronie Komitetu.

Członkowie Komitetu Noblowskiego mogą dodawać kolejne nazwiska do listy podczas pierwszego spotkania po zamknięciu procesu nominacji.
Po omówieniu wszystkich nominacji kwalifikowanych stworzona zostaje krótka lista najbardziej interesujących i godnych kandydatów. Wyłonieni przez Komitet Noblowski kandydaci podlegają następnie ocenom i egzaminom przeprowadzanym przez stałych doradców Komitetu wraz z innymi ekspertami norweskimi lub międzynarodowymi.

Z reguły Komitet podejmuje decyzję dopiero na ostatnim posiedzeniu przed ogłoszeniem tegorocznego laureata/ów na początku października. Komitet dąży do osiągnięcia konsensusu w wyborze laureata Pokojowej Nagrody Nobla. W rzadkich przypadkach, gdy okazuje się to niemożliwe, decyzję podejmuje się zwykłą większością głosów.

Co z kandydaturą Jurka Owsiaka i WOŚP?

Laureata Pokojowej Nagrody Nobla poznamy w październiku. Nazwisk pozostałych kandydatów jak i organizacji do Pokojowej Nagrody Nobla nie poznamy wcześniej niż po upływie 50 lat. W związku z powyższym jeżeli przy wręczeniu tegorocznej nagrody nie otrzyma jej Jerzy Owsiak i WOŚP to o tym czy i w ogóle dyrygent i jego orkiestra pojawili się na „krótkiej” liście dowiemy się dopiero w 2069 roku.

Napisz komentarz

Skomentuj wpis