Jesteśmy Murem Za Owsiakiem! - Solidarni z WOŚP ❤ Jerzy Owsiak ❤

Pociągi na Pol’and’Rock Rzecznik Praw Obywatelskich: Takie praktyki mogą być bezprawne i naruszać interes pasażerów

Rzecznik Praw Obywatelskich – zapewne w ramach przerwy od zajmowania się sprawami edukacji seksualnej dzieci w szkołach – zainteresował się festiwalem Jerzego Owsiaka Pol’and’Rock Festival, a konkretniej wakacyjnym rozkładem jazdy pociągów. Adam Bodnar zwrócił się do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie ograniczenia połączeń na festiwal. W ocenie RPO, „mogą to być bezprawne praktyki naruszające zbiorowe interesy pasażerów”.

Przypomnijmy, że Przewozy Regionalne zdecydowały o  niepodstawieniu dodatkowych pociągów MusicRegio, które dotąd co roku dowoziły uczestników wcześniej Przystanku Woodstock, a obecnie Pol’and’Rock Festival.

Według Rzecznika Praw Obywatelskich pojawiają się wątpliwości, czy przewoźnicy publicznego transportu kolejowego nie stosują bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w dostępie do transportu kolejowego.

Warto jednak zwrócić uwagę, że obowiązujące regulacje nie nakładają na przewoźników obowiązku uruchomienia dodatkowych połączeń.

Wyeliminowanie dodatkowych połączeń kolejowych z pewnością może spowodować wzrost natężenia ruchu na drogach, a zatem wzrost zagrożenia bezpieczeństwa podróżujących. Nie bez znaczenia mogą okazać się także trudności logistyczne w zapewnieniu dodatkowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych czy autobusów. Może to rodzić konieczność zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa przez służby publiczne, chroniące tę imprezę masową — stwierdził RPO.

Wątpliwości Adama Bodnara budzi również „rozważane przez spółkę InterCity wprowadzenie „objazdów” Kostrzyna na przełomie lipca i sierpnia na trasach regularnych przewozów.

Ograniczy to lub wręcz uniemożliwi okolicznym mieszkańcom dotarcie np. na umówioną – często wiele miesięcy wcześniej – wizytę lekarską, załatwienie pilnej sprawy urzędowej czy obowiązkowe stawiennictwo w sądzie — oświadczył Bodnar.

Adam Bodnar zwrócił się do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o zbadanie sprawy i podjęcie działań w celu zapewnienia pasażerom – uczestnikom festiwalu – dostępu do usług świadczonych publicznie, z wykorzystaniem środków publicznych.

źródło: wpolityce.pl

Napisz komentarz

Skomentuj wpis